DXF EXPORTER - סולידוורקס API SOLDWORKS API

במקום להכין ידנית DXF לכל חלק בהרכבה, המאקרו הזה יעשה את זה עבורכם אוטומטית לתוך תיקייה במיקום שבו שמורה ההרכבה.