סולידוורקס מאקרו - API -

שיעור בשני חלקים:

חלק ראשון להקלטה ועריכת הקוד

חלק שני לבניית ממשק משתמש