איך מתחילים בסולידוורקס? יצירת שרטוט בסיסי וניפוח


נתחיל בפתיחת חלק חדש:

בפתיחת התוכנה נגיע למסך הבא, לחץ על הכפתור המסומן:

אם את/ה לא רואה את המסך הזה אלא את זה, ליחצו על הכפור המסומן:


ולחץ על אפשרות "PART" ולאחריה OK:

זהו מסך תחילת עבודה בחלק בודד. מסומן באדום שלושת המשטחים שעליהם נשרטט שרטוט דו מימדי שבהמשך ננפח לצורה תלת מימדית.

נלחץ קליק אחד על "FRONT PLANE" ויופיע סרגל כלים קטן ובו ארבע פקודות. נבחר בפקודה השמאלית ביותר - "SKETCH".

נכנסנו למצב שרטוט. מוקפים בסגול כל הסימנים לכך שהמצב כרגע הוא שרטוט:

- מימין למטה כתוב "EDITING SKETCH"

- מימין למעלה מופיעים אייקון איקס אדום לסגירת השרטוט ללא שמירתו ואייקון כחול עם חץ לסגירת השרטוט ושמירתו.

- במרכז המסך מופיע ראשית הצירים - בצבע אדום.

- משמאל למעלה - כפתור הפקודה לסגירת השרטוט ושמירתו - אייקון הכחול עם חץ.


מסומן באדום כלי השרטוט הראשון שאיתו נעבוד - "LINE". יש ללחוץ על אייקון הקו הכחול הנטוי.

לאחר שבחרנו את הקו הכחול הנטוי, מסומן בסגול למעלה שהפקודה נכנסה לפעולה ולכן השתנה הצבע שלה לאפור כהה.

בנוסף, בחירת הפקודה פתחה את תפריט האפשרויות עבור כלי הקו המסומן בסגול במרכז משמאל.

נעמוד עם העכבר על הנקודה הנמצאת בראשית הצירים כך שתופיע נקודה כתומה בקצה העכבר,

ונראה אייקון צהוב שבו שני קוים מחוברים עם נקודה בולטת ביניהם.

נזיז את העכבר ימינה בקו ישר ימינה, נראה את האייקון הצהוב שמשמעותו היא שהקו הוריזונטלי (אופקי).

נעשה קליק אחד בעכבר ונזיז את העכבר מעלה בקו ישר, נראה את האייקון הצהוב שמשמעותו היא שהקו ורטיקלי (אנכי).

נעשה קליק אחד בעכבר ונזיז את העכבר שמאלה ולמעלה. בהמשך ניתן מידת זוית מדוייקת.

נעשה קליק אחד בעכבר ונזיז את העכבר שמאלה ולמטה, נעשה קליק אחד, נזיז את העכבר למטה כך שנראה אייקון של ורטיקל + אייקון של קוינסידנט (רקע צהוב ועליו שני קווים שנפגשים בנקודה בולטת)

נזיז את העכבר כך שיעמוד בנקודת מרכז ראשית הצירים ונלחץ קליק אחד וכעת הצורה שלנו סגורה. הסימון בסגול במרכז העליון של המסך הוא של הפקודה שמוסיפה צל כאשר שרטוט מייצר מסגרת סגורה כמו במצב זה.

נלחץ על ESC במקלדת ליציאה מפקודת "LINE". נבחר בפקודה חדשה - "SMART DIMENSION"

נזיז את העכבר כך שיעמוד על הקו התחתון, הקו הראשון ששרטטנו, כך שצבע הקו ישתנה לכתום.

נלחץ על הקו קליק אחד בעכבר כך שתופיע מידת הקו.

נלחץ קליק אחד נוסף עם העכבר ויופיע ממשק למתן מידה רצויה, נקליד את המספר 60 ונלחץ ENTER.

נזיז את העכבר לקו הבא, נעמוד על הקו קח שישתנה לכתום, נלחץ עליו קליק אחד שתופיע המידה וקליק שני לכניסה לממשק מתן המידה - נקליד את המספר 25 ונלחץ ENTER.

המידה הבאה היא מידת זוית בין הקו האנכי, האחרון שנתנו לו מידה, לקו הבא אחריו. כדי לתת את הזוית נלחץ לחיצה אחת כמו שלחצנו, על הקו האנכי, ואת הקליק הבא בעכבר נלחץ על הקו הבא.

לחצנו קליק אחד על הקו הבא ומופיע עכשיו מידת הזוית.

נלחץ קליק נוסף בעכבר ויופיע ממשק מתן המידה - נקליד 135 ונלחץ ENTER.

המידה הבאה תהיה זוית של 125 בין הקוים, באותה שיטה כפי שנתנו את מידת הזוית הקודמת.

נלחץ קליק על הקו האחרון שעודנו בצבע כחול (לא מוגדר במידה) נעלה עם העכבר מעט למעלה כדי לשמור על המידה מקבילה לקו עצמו ונקליד את המספר 45. כתוצאה מהגדרת מידה לקו האחרון שנותר בלתי מוגדר השתנה השרטוט לסטאטוס "FULLY DEFINED" (בסגול מימין למטה).

נזיז את העכבר למעלה ושמאלה לסרגל הכלים ונלחץ על "FEATURES", ונלחץ על הפקודה הראשונה - "EXTRUDED BOSS / BASE".

נשנה את המספר 10 מ"מ להיות 30 מ"מ ונלחץ ENTER.

להזזת הצורה התלת מימדית אפשר ללחוץ על הגלגלת שבעכבר כדי להזיז בסיבוב לכל הכיוונים ואפשר ללחוץ על CTRL במקלדת ולגרור עם העכבר את הצורה למקום אחר במסך.

אם הגעתם עד לכאן והצלחתם, כל הכבוד!