איך להתחיל בקראו? (CREO)

קראו היא תוכנת מידול בתלת מימד שמתחרה בעיקר עם סולידוורקס ואונשייפ.


במסך הפתיחה של התוכנה יש ללחוץ על האיקס מימין למעלה לסגירת חלו הודעת הפתיחה.

מסך הפתיחה של קראו - CREO
מסך הפתיחה של קראו - CREO

נלחץ על הכפתור משמאל למעלה - NEW

יצירת קובץ חדש בקראו - CREO
יצירת קובץ חדש בקראו - CREO

בשתי העמודות המסומנות בסגול נשאיר את הסימון השחור כפי שהוא, ונלחץ OK.

מסך אפשרויות הקבצים השונים ליצירה בקראו - CREO
מסך אפשרויות הקבצים השונים ליצירה בקראו - CREO

הגענו למסך תחילת עבודה על חלק. מסומנים מסגול במרכז שלושת המשטחים - RIGHT, TOP וFRONT - שמסומנים בתמונה בסגול גם מימין למעלה. נלחץ קליק אחד על RIGHT.

מסך תחילת עבודה על חלק בקראו - CREO
מסך תחילת עבודה על חלק בקראו - CREO

מופיע חלון קטן מימין ומעל RIGHT ובו נבחר באפשרות המסומנת באדום - ליצירת שרטוט על משטח RIGHT המואר בירוק ומסומן בסגול.

בחירת משטח ליצירת שרטוט בקראו - CREO
בחירת משטח ליצירת שרטוט בקראו - CREO

נלחץ קליק אחד בעכבר על הכפתור המסומן באדום - שישי מימן בסרגל הכלים שבתוך מסך העבודה , "SKETCH VIEW" - כדי ליישר את משטח השרטוט אלינו.

יישור המשטח לשרטוט בקראו - CREO
יישור המשטח לשרטוט בקראו - CREO

נתחיל לשרטט עם הכלי LINE - נלחץ קליק אחד על הכפתור המסומן באדום, ונזיז את העכבר לעמוד בנקודת ראשית הצירים המסומנת באדום במרכז המסך, נלחץ קליק אחד עם העכבר.

שימוש בכלי LINE לתחילת שרטוט בקראו - CREO
שימוש בכלי LINE לתחילת שרטוט בקראו - CREO

נזיז את העכבר ישר למעלה ונלחץ קליק אחד.

שרטוט קו - קראו CREO
שרטוט קו - קראו CREO

נזיז את העכבר ימינה ונלחץ קליק אחד ואז נזיז את העכבר למטה עד הקו ממנו יצאנולקו הראשון ונלחץ קליק אחד.

שרטוט קוים - קראו CREO
שרטוט קוים - קראו CREO

נזיז את העכבר שמאלה לנקודת ראשית הצירים ונלחץ קליק אחד על ראשית הצירים לסגירת הצורה.

שרטוט מרובע - קראו CREO
שרטוט מרובע - קראו CREO

יש ללחוץ פעמיים על ESC במקלדת ליציאה מהשרטוט וליציאה מהכלי LINE.

נלחץ דאבל קליק על המידות המסומנות באדום, קודם העליונה ולאחריה התחתונה, ונקליד 150 בשתיהן.

מתן מידות בקראו - CREO
מתן מידות בקראו - CREO

נאשר את השרטוט בלחיצה על הV המסומן באדום במסך מימין למעלה, תחת סרגל הכלים SKETCH המסומן בסגול למעלה.

סיום שרטוט בקראו - CREO
סיום שרטוט בקראו - CREO

עברנו אוטומטית לסרגל הכלים MODEL המסומן בסגול במסך משמאל למעלה, נלחץ קליק אחד על הכפתור EXTRUDE המסומן באדום.

EXTRUDE - ניפוח שרטוט לתלת מימד בקראו - CREO
EXTRUDE - ניפוח שרטוט לתלת מימד בקראו - CREO

עברנו אוטומטית לסרגל האפשרויות של EXTRUDE. נשנה את המספר 150 ל200 מ"מ בסימון האדום השמאלי ונלחץ OK ב V במרכז המסך.

EXTRUDE - ניפוח שרטוט לתלת מימד בקראו - CREO
EXTRUDE - ניפוח שרטוט לתלת מימד בקראו - CREO

יצרנו מלבן תלת מימדי במידות 150*150*200 , ניתן לסובב אותו לנקודות מבט תלת מימדיות ע"י לחיצה על הגלגלת בעכבר והזזת העכבר במקביל.

יצירת מלבן תלת מימדי בקראו - CREO
יצירת מלבן תלת מימדי בקראו - CREO