אוטומציה לסולידוורקס - SOLIDWORKS API לשיט מטל


תוסף לסוליד לשינוי - עובי, רדיוס כיפוף וקיי פקטור בחלקים רבים בבת אחת.


שימו לב - להוריד את התיקייה POWER - SM - MASTER במלואה.


https://drive.google.com/drive/folders/1w8-taHOQ8VB3Qv9bAsccyJkL_LlXBDkw?usp=sharing


וגם - כלי להתקנת התוסף לתוך הסוליד: שימו לב - להוריד את התיקייה Addin installer במלואה.


https://drive.google.com/drive/folders/13ntXyK7u9_3AL9HSjD9rtyK-HmpvGnP2?usp=sharing


הסבר להתקנה בסרטון (השימוש בתוסף על אחריות המשתמש בלבד)